Канада 2126: Депутаты не хотят приносить присягу королю Карлу III

Comments are closed.